Foto: Kim Daniel Arthur

Tips til spillekvelder

Den aller enkleste måten å komme i gang med sjakk er å stille frem noen brett. Rett som det er vil noen sette seg ned for å spille litt. Neste steg kan være å utvikle et konsept for spillekveldene, og det er mye å lære av andre som har sjakktilbud. Vi har også listet opp noen lavterskel modeller som er enkle å sette seg inn i og ta i bruk.

Sjakk for flyktninger og alle andre:

På Bøler bibliotek har man et ukentlig sjakktilbud som heter «Sjakk for flyktninger og alle andre». Tilbudet startet som et aktivitetstilbud til mennesker i asylmottak, og har utviklet seg til å bli et tilbud for alle andre også. På Bøler møtes man en gang i uken, og tilbudet varierer mellom småkurs, turneringer og frispilling. Av og til får biblioteket besøk av noen gode sjakkspillere som holder simultanoppvisning, holder kurs eller viser noen oppgaver som diskuteres i fellesskap. Tilbudet er gratis, og frivillige serverer kaffe og baker boller. Fereshteh, som tidligere jobbet på asylmottak, er den som holder i aktiviteten. Hun spiller ikke mye sjakk selv, men ser likevel verdien av sjakkaktiviteten som nå foregår på Bøler bibliotek hver mandag fra klokken 19.00.

Les mer her

Sjakk for ungdom og voksne:

Tøyen har et tilbud de kaller «Sjakk for ungdom og voksne». Dette er et tilbud i samarbeid med Tøyen sportsklubb. Treffene består av uformell spilling, mulighet til å få tips fra eksperter og ofte sjakkturneringer. Når de gjennomfører turneringer, bruker de et program som heter Turneringsservice. Det går an å kjøpe lisens til dette programmet, men det går også fint an å gjennomføre turneringer uten dette programmet. Biblioteker kan for eksempel gjøre bruk av Bergertabeller som vi har liggende i ressursbanken.

Les mer her

Sjakk for alle:

Trondheim folkebibliotek samarbeid med Hell chess om å arrangere «Sjakk for alle» 2. 3. og 4. tirsdag i måneden på hovedbiblioteket. Samtidig som det er Sjakk for alle er det klubbtreff på lesesalen. Som en del av samarbeidet leier også Hell chess lesesalen på onsdager til Sjakkakademiet.

Les mer her

Videomodellen:

I ressursbanken ligger det videoer som er egnet til begynneropplæring i sjakk. Disse videoene er fine å titte på i fellesskap. Hvis videoen for eksempel handler om åpninger, kan dette være tema for sjakk-treffet. I etterkant av videoene er det naturlig å snakke om innholdet. Var noe uklart? Er tingene man tok opp i videoen noe deltagerne tenker over selv i egne partier? Hvis temaet var åpninger, er det naturlig å spørre deltageren om hvilke åpninger de liker å spille og hvorfor de liker akkurat disse åpningene. Etter at man har sett på videoene og snakket litt om innholdet, så kan man ha frispilling resten av kvelden.

Finn videoer her

Kursmodellen:

Sjakklubber stiller gjerne opp med spillere som kan holde nybegynnerkvelder eller andre sjakk-kurs. Noen har kanskje erfaring med å holde kurs eller har lyst til å utvikle dette på egenhånd. For andre så finnes det en PowerPoint i ressursbanken som kan benyttes for å holde kurs. Kurset kan fordeles over 1-2 kurskvelder, eller deles opp mer og kombineres med frispilling.

PowerPoint som kan benyttes til kurs finnes her.

(Når dere laster ned PowePointen ligger det også kommentarer til hver enkelt slide)